ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้

ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้ ก็จะขึ้นใหม่วันพรุ่งนี้เสมอ - ขอเป็นกำลังใจ

 

ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้ ก็จะขึ้นใหม่วันพรุ่งนี้เสมอ - ขอเป็นกำลังใจ

 

ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้ ก็จะขึ้นใหม่วันพรุ่งนี้เสมอ

 

ดวงอาทิตย์ ตกลับฟ้า เข้าสู่ความมืดมิดทุกวัน
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า จะเป็นวันสุดท้าย
จะเป็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่จะเป็นเพียงจบของวัน
หรือจบของเรื่องราวหนึ่งๆ
เพื่อเริ่มต้นวันใหม่
เพื่อเริ่มเรืองราวใหม่ๆ
เสมอ...

ชิวิตคนเรา
ล้วนต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย
ทั้งเรื่องดี เรื่องร้าย
เรื่องสุข เรื่องทุกข์
แต่ทั้งหมด ก็จะเป็นเพียงการมีอยู่ และดับไป
เมื่อเรื่องราวหนึี่งๆ จบลง
ก็จะเป็นต้นของเรื่องราวใหม่ๆ เสมอ

เพื่อเข้าใจ และรู้ทันเรื่องเหล่านี้
ก็จะทำให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปได้
อย่างมีความเข้าใจในชีวิต
และมีความสุขกับชีวิตได้

ขอเพียงมีกำลังใจ
และเราจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน

 

 

ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้ ก็จะขึ้นใหม่วันพรุ่งนี้เสมอ - ขอเป็นกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้

ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้

ดวงอาทิตย์ลับฟ้าวันนี้ ก็จะขึ้นใหม่วันพรุ่งนี้เสมอ - ขอเป็นกำลังใจ

ดูเพิ่มเติม »

สิ่งที่กำหนดไม่ได้ ใช่จะรับมือไม่ได้

สิ่งที่กำหนดไม่ได้ ใช่จะรับมือไม่ได้

สิ่งที่กำหนดไม่ได้ ใช่จะรับมือไม่ได้

ดูเพิ่มเติม »

ทุกเรื่องราวของการเดินทาง มีร่องรอยเสมอ

ทุกเรื่องราวของการเดินทาง มีร่องรอยเสมอ

ทุกเรื่องราวของการเดินทาง มีร่องรอยเสมอ เราอยากทิ้งร่องรอยแบบไหนไว้หรือ?

ดูเพิ่มเติม »

อย่าเสียใจ กับสิ่งที่กำหนดไม่ได้

อย่าเสียใจ กับสิ่งที่กำหนดไม่ได้

อย่าเสียใจ กับสิ่งที่กำหนดไม่ได้ ไม่ว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือใจคน

ดูเพิ่มเติม »

วันทุกวันมีสิ่งสวยงามเสมอ

วันทุกวันมีสิ่งสวยงามเสมอ

วันทุกวันมีสิ่งสวยงามเสมอ ขอแค่ไม่ท้อใจ

ดูเพิ่มเติม »

จงมีความฝัน ความหวัง

จงมีความฝัน ความหวัง

จงมีความฝัน ความหวัง และจงลงมือทำ

ดูเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
"Every day may not be good, but there is something good in every day."