ศิลปะไทย-โอชิเอะ

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

วันนี้ ต้องไปธุระที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาพวี กรุงเทพฯ
จึงมีโอกาสได้รู้จักกับ "ศิลปะไทย-โอชิเอะ" ผลงานศิลปะจากฝีมือของทหารผ่านศึก

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

ศูนย์ฝึกอาชีพของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่เริ่มต้นจากการแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงขอให้อาจารย์ เทรุโอะ โยมูระ อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ผู้มีความสนใจและชื่นชอบในศิลปะของไทยเป็นอย่างมาก
และเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาวาดเขียนในโรงเรียนจิตรลดา มาช่วยสอนงานศิลปะ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะญี่ปุ่นและศิลปะไทย
ที่เรียกว่า "ศิลปะประดิษฐ์ไทย – โอชิเอะ" ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ เพิ่มขึ้นจากงานแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์อีกแขนงหนึ่ง
ซึ่งถือได้ว่าศิลปะแขนงนี้ต้องใช้ความประณีตและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างสูง ในการออกแบบผลงานแต่ละชิ้น มีขั้นตอนและวิธีทำ
ที่ละเอียดอ่อนมาก ใช้มือในการทำทุกชิ้น โดยผู้ประดิษฐ์จะทำชิ้นส่วนต่างๆทีละชิ้น ห่อหุ้มชิ้นส่วนให้สวยงามด้วยผ้าลายต่างๆ
ที่ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เป็นส่วนประกอบต่างๆที่เสมือนจริงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า อวัยวะส่วนต่างๆเครื่องนุ่งห่ม หรือส่วนประกอบอื่นๆ
และมาประกอบเป็นภาพนูนสูงสามมิติตามแบบที่วางไว้ ซึ่งภาพที่เป็นที่นิยมและมีความต้องการในตลาดสูง อาทิ ภาพบูชาในศาสนาต่างๆ
ภาพทิวทัศน์ ภาพตัวละครในวรรณคดี ภาพประเพณีไทย รวมไปถึงการรับทำตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ซึ่งระยะเวลาในการทำขึ้นอยู่กับความละเอียดและขนาดของภาพ และความชำนาญของผู้ทำ บางชิ้นงานใช้เวลาถึง 2 สับดาห์เลยทีเดียว
(เว็บโรงพยาบาลทหารผ่านศึก)

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

ปัจจุบันทหารผ่านศึกพิการที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฯ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนจนมีฝีมือสามารถประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สวยงาม
มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป

นอกจากนั้นในรัชสมัยของแผ่นดินรัชกาล ที่ 9 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ ถวายผลงานฝีมือทหารผ่านศึกพิการ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี
ซึ่งยังความปลื้มปิติ มาสู่ทหารผ่านศึกพิการเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ได้ช่วยส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์
ทำให้มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมอยู่เนื่องๆ และสามารถจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการอีกทางหนึ่ง
ทำให้ทหารผ่านศึกพิการรู้สึกมีคุณค่า มีอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงาน และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์กิจกรรมบำบัดและฝึกอาชีพโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
อาคาร 2 ชั้น 2 โทร 02-644-9400 ต่อ 20211

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

ผลงานสวยๆ จากทหารหาญที่รับใช้ชาติ ดูแลประเทศชาติของเรา
จึงควรสนับสนุนอย่างยิ่ง

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

 

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

goodysite_Thai-Oshie_i-namm

 

เรื่องและภาพโดย i_namm
www.goodysite.com
 

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song