วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดเล่งเน่ยยี่ 2


เริ่มต้นปีศักราชใหม่ หลายๆ คน มักกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะส่งเสริมดวงชะตา การงาน และชีวิตให้พบเจอสิ่งดีดี
ก้าวหน้า และมีสุขภาพที่ดี
บางคนก็ต้อง "แก้ชง" ในปีที่ดูแล้ว ดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ยิ่งคนที่เกิดในปีชง ยิ่งต้องทำบุญแก้ชง ให้กับตัวเอง

หนึ่งในบรรดาวัดที่คนรู้จัก และนิยมมากก็คือ "วัดเล่งเน่ยยี่"
วันเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกร อยู่ถนนเจริญกรุง
บางเสียงว่ามีความ "ขลัง" มากกว่า
แต่อาจด้วยสถานที่เล็กกว่า และการเดินทางไปลำบากกว่า
อีกทั้งยังมี "วัดเล่งเน่ยยี่ 2" สร้างขึ้นใหม่ ที่นนทบุรี
ผู้คนจึงนิยมไปที่นี่มากเช่นกัน

วันนี้ เราไป "วัดเล่งเน่ยยี่ 2" ที่นนทบุรีค่ะ

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

"วัดเล่งเน่ยยี่ 2" หรือ "วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์" (ตัวเต็ม: 普頌皇恩寺, ตัวย่อ: 普頌皇恩寺,
พินอิน: Pǔ sòng huáng ēn sì ผู่ซ่งหวางเอินสื้อ, ฮกเกี้ยน: โพ้ซงอ๋องอุนซี่, สำเนียงแต้จิ๋ว: โพ้วซึงอ๊วงอึ๋นยี่)
เป็นวัดมหายานในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่ 12 ไร่เศษ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (วิกิพีเดีย)

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่
ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้มอบหมายให้พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์
(เย็นเชี้ยว) เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ และพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)
เป็นประธานที่ปรึกษาการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ โดยเปิดให้พุทธบริษัทชาวไทย-ชาวจีนได้ร่วมบุญ ในการจัดสร้าง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสดังกล่าว

โดยมีนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้ดำเนินการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัดฯ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า
"วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์" คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัด (วิกิพีเดีย)

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

ปัจจุบัน "วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์" หรือ "วัดเล่งเน่ยยี่ 2" คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์
โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 12 ปี (2539-2551) ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายาน อันประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า,
วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (วิกิพีเดีย)

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

การทำบุญด้วยความเชื่อ เพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอสิ่งดีดี
ก็นับเป็นสิ่งดี ที่พึงกระทำ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อจิตใจที่ดีของผู้กระทำ

เมื่อเสร็จพิธี ออกจากวัด
ก็ขอให้ดำรง ความดีกับตัวไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะ

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2

 

 

เรื่องและภาพโดย patarin_b
www.goodysite.com

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song