บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัด "บุรีรัมย์" แห่งนี้ คือ "พระสุภัทรบิตร" ตั้งอยู่บริเวณ "ภูเขาไฟกระโดง"

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

"พระสุภัทรบพิตร" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ก่ออิฐถือปูนสร้างบนยอดเขากระโดง
ที่เรียกว่า "เขาชาย" หรือ "พนมเปร๊อะ" เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่องประมาณ 900,000 ปีมาแล้ว

องค์พระหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ อันเป็นที่ตั้งของเมืองบุรีรัมย์หรือเมืองแป๊ะ
วางศิลาฤกษ์ในการสร้างเมื่อง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2512 สร้างเสร็จสมบูร์
และพุทธาภิเษกเรียบร้อย เมื่อปี พ.ศ. 2514

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

"พระสุภัทรบพิตร" เป็นพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้าง 12 เมตร
ฐานกว้าง 14 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 26 เมตร
บนความสูง 265 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

"พระสุภัทรบพิตร" เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดบุรีรัม์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาได้มานมัสการ มีงานประเพณีขึ้นเขากระโดงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เป็นประจำทุกปี

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

ทิวทัศน์ของตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มองลงมาจากลาน หน้าพระพุทธรูป "พระสุภัทรบพิตร"

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

ด้านหลัง เป็นทางลง "ปล่องภูเขาไฟ" มีซุ้มกาแฟ และของที่ระลึก

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

 

"พระสุภัทรบพิตร"
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

แผนที่ "คลิก"

 

บุรีรัมย์ 2 พระสุภัทรบพิตร

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com
 

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song