บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

"บุรีรัมย์" เมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ "ปราสาทเขาพนมรุ้ง" หรือ
"ปราสาทหินพนมรุ้ง" ตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

"อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง" หรือ "ปราสาทหินพนมรุ้ง" เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2
(บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร
ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ
(ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า "พนมรุ้ง" นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า "วนํรุง" แปลว่า "ภูเขาใหญ่"

ปัจจุบัน "ปราสาทหินพนมรุ้ง" กำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา
ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
รวมถึงเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอีกด้วย (วิกิพีเดีย)

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

"ปราสาทหินพนมรุ้ง" เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไศวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15
ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขะแมร์ได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน
เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง
สูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 (วิกิพีเดีย)

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

รอบตัว "ปราสาทเขาพนมรุ้ง" จะมีสถาปัตยกรรมรายล้อมทุกพื้นที่ของปราสาท ช่างวิจิตร ตระการตามาก
มีรายละเอียด ความปราณีตบรรจงในทุกพื้นที่ ทุกซุ้มประตู หน้าบัน เรียกว่าทุกพื้นที่เลย

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

สถาปัตยกรรม รอบตัว "ปราสาทเขาพนมรุ้ง" หรือ "ปราสาทหินพนมรุ้ง" บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ เนื่องจาก ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้น เขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 


ที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธานมีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดู เช่น "ศิวนาฏราช (ทรงฟ้อนรำ)"
"ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์" "อวตารของพระนารายณ์" เช่น พระราม (ในเรื่องรามเกียรติ์) หรือพระกฤษณะ
ภาพพิธีกรรม ภาพชีวิตประจำวันของฤๅษีเป็นต้น โดยเฉพาะทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
เป็นทับหลังที่ถูกขโมยไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2503 และได้กลับคืนมาในปี พ.ศ. 2531 (วิกิพีเดีย)

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมและบูรณะ ปราสาทหินพนมรุ้ง โดยวิธีอนัสติโลซิส (ANASTYLOSIS) คือ รื้อของเดิมลงมา
โดยทำรหัสไว้ จากนั้นทำฐานใหม่ให้แข็งแรง แล้วนำชิ้นส่วนที่รื้อรวมทั้งที่พังลงมากลับไปก่อใหม่ที่เดิม
โดยใช้วิธีการสมัยใหม่ช่วย ซึ่งปราสาทหินพนมรุ้งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2475
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

ต่อมาได้ดำเนินการบูรณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนเสร็จสมบูรณ์ และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี พ.ศ. 2531
ได้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
มีงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี จัดขึ้นช่วงต้นเดือนของเดือนเมษายน (วิกิพีเดีย)

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

ปรางค์ล้วนสลักลวดลายประดับทั้งลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ภาพฤๅษี เทพประจำทิศ ศิวนาฏราช ที่ทับหลังและหน้าบันด้านหน้าปรางค์ประธาน
ลักษณะของลวดลายและรายละเอียดอื่น ๆ ช่วยให้กำหนดได้ว่าปรางค์ประธานพร้อมด้วยบันไดทางขึ้นและสะพานนาคราชสร้างขึ้น
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17 ภายในลานชั้นในด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีปรางค์ขนาดเล็ก 1 องค์ ไม่มีหลังคา จากหลักฐานทางศิลปกรรมที่ปรากฏ
เช่น ภาพสลักที่หน้าบัน ทับหลัง บอกให้ทราบได้ว่าปรางค์องค์นี้สร้างขึ้นก่อนปรางค์ประธาน มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16 (วิกิพีเดีย)
 

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

"ปราสาทหินพนมรุ้ง"
ข้อมูลเพิ่มเติม

กรมศิลปากร

วิกิพีเดีย

 

บุรีรัมย์ 13 ปราสาทพนมรุ้ง - สถาปัตยกรรม

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song