อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เมื่อทานก๋วยเตี๋ยวจากร้าน "ก๋วยเตี๋ยวเฮียติ่ง" เราก็เดินทางต่อมาที่ "วัดมหาธาตุ"
เพราะ "วัดมหาธาตุ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นวัดหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"วัดมหาธาตุ" เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระบรมธาตุ" ใจกลางพระนคร
และเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคาวมวสี วัดแห่งนี้ จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลา จนกระทั่ง
ถูกทำลายและถูกทิ้งร้าง หลังเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 (วิกิพีเดีย)
 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

"วัดมหาธาตุ" เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัย
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ไม่แล้วเสร็จ ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ
ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีรักธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐาน
พระปรางค์ประธานของวัดมหาธาติ ในปี พ.ศ. 1927 (วิกิพีเดีย)

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

ณ จุดนี้ ดูเหมือนจะเป็นจุดไฮไลท์ ของวัดในปัจจุบัน เพราะจะมีคนรอเพื่อเก็บภาพตลอดเวลา
ความงดงาม ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผ่านกาลเวลาและเรื่องราวมามากมาย

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

"วัดมหาธาตุ" มีความสำคัญมากในสมัยนั้น เพราะนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมือง
และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด
ส่วนพระสังฆราช ฝ่ายอรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ที่วัดป่าแก้ว (วัดใหญ่ชัยมงคล) (วิกิพีเดีย)

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

ในสมัย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปรางค์ของวัดองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแลง ยอดพระปรางค์ได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ
แต่จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบ จึงยังไม่ได้ซ่อมแซมให้คืนดีดังเดิมในรัชกาลนั้น ต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงบูรณะใหม่
รวมเป็นความสูง 25 วา เมื่อปี พ.ศ. 2176 และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2275 - 2301
จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพัง และถูกทิ้งร้าง
ต่อมายอดพระปรางค์ได้พังทลายลงมาอีกครั้งในช่วย รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 (วิกิพีเดีย)
 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เราเดินชม ซากปรักหักพัง ที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความรุ่งเรืองของบ้านเมืองและพระศาสนาในวันเก่าๆ เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่องราวที่สวยงาม แม้จะเป็นซากปรักหักพัง ก็ยังมีความสวยงาม ในแบบที่เป็น

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เรื่องราวของ "พระพุทธศาสนา" ที่ชาวไทยพุทธศาสนิกชน เคารพนับถือ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

ต้นโพธิ์ ก็เป็นร่มโพธิ์ ให้กับเรา ทั้งทางกาย และทางใจ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

"วัดมหาธาตุ"
ตั้งอยู่ที่ ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035 242 286
แผนที่ "คลิก"
 

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
http://goodysite.com/

 

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่ ปิดท้ายวันด้วยคาเฟ่ที่บ้านอุโมงฟาร์ม

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 2 บ้านย่ากาแฟ

รังสิต 2 บ้านย่ากาแฟ

รังสิต 2 บ้านย่ากาแฟ ซื้อของเสร็จ หาขนมกินกัน

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 1 ร้านต้นไทร

รังสิต 1 ร้านต้นไทร

รังสิต 1 ร้านต้นไทร อยากซื้อต้นไม้ น้ำตก แต่แวะเติมพลังก่อน

อ่านเพิ่มเติม »

วัดหงษ์ทอง : ครัวบ้านทวี

วัดหงษ์ทอง : ครัวบ้านทวี

วัดหงษ์ทอง : ครัวบ้านทวี

อ่านเพิ่มเติม »

วัดหงษ์ทอง : สะพานแก้ว

วัดหงษ์ทอง : สะพานแก้ว

วัดหงษ์ทอง มีสะพานแก้ว ไปทดสอบตัวเองสักหน่อย

อ่านเพิ่มเติม »

The 66 Cottage

The 66 Cottage

66 Cottage ร้านกาแฟท่ามกลางตึกสูง

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ