อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เมื่อทานก๋วยเตี๋ยวจากร้าน "ก๋วยเตี๋ยวเฮียติ่ง" เราก็เดินทางต่อมาที่ "วัดมหาธาตุ"
เพราะ "วัดมหาธาตุ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นวัดหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"วัดมหาธาตุ" เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระบรมธาตุ" ใจกลางพระนคร
และเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคาวมวสี วัดแห่งนี้ จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลา จนกระทั่ง
ถูกทำลายและถูกทิ้งร้าง หลังเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 (วิกิพีเดีย)
 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

"วัดมหาธาตุ" เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัย
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ไม่แล้วเสร็จ ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ
ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีรักธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐาน
พระปรางค์ประธานของวัดมหาธาติ ในปี พ.ศ. 1927 (วิกิพีเดีย)

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

ณ จุดนี้ ดูเหมือนจะเป็นจุดไฮไลท์ ของวัดในปัจจุบัน เพราะจะมีคนรอเพื่อเก็บภาพตลอดเวลา
ความงดงาม ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผ่านกาลเวลาและเรื่องราวมามากมาย

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

"วัดมหาธาตุ" มีความสำคัญมากในสมัยนั้น เพราะนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมือง
และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด
ส่วนพระสังฆราช ฝ่ายอรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ที่วัดป่าแก้ว (วัดใหญ่ชัยมงคล) (วิกิพีเดีย)

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

ในสมัย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปรางค์ของวัดองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแลง ยอดพระปรางค์ได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ
แต่จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบ จึงยังไม่ได้ซ่อมแซมให้คืนดีดังเดิมในรัชกาลนั้น ต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงบูรณะใหม่
รวมเป็นความสูง 25 วา เมื่อปี พ.ศ. 2176 และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2275 - 2301
จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพัง และถูกทิ้งร้าง
ต่อมายอดพระปรางค์ได้พังทลายลงมาอีกครั้งในช่วย รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 (วิกิพีเดีย)
 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เราเดินชม ซากปรักหักพัง ที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความรุ่งเรืองของบ้านเมืองและพระศาสนาในวันเก่าๆ เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่องราวที่สวยงาม แม้จะเป็นซากปรักหักพัง ก็ยังมีความสวยงาม ในแบบที่เป็น

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เรื่องราวของ "พระพุทธศาสนา" ที่ชาวไทยพุทธศาสนิกชน เคารพนับถือ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

ต้นโพธิ์ ก็เป็นร่มโพธิ์ ให้กับเรา ทั้งทางกาย และทางใจ

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

"วัดมหาธาตุ"
ตั้งอยู่ที่ ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035 242 286
แผนที่ "คลิก"
 

 

อยุธยา 3 วัดมหาธาตุ

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
http://goodysite.com/

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song