Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

ไป "ยุโรป" ครั้งนี้ ที่จะไปหลายๆ ประเทศเป็นครั้งที่ 2 แต่ไปประเทศอิตาลีที่ "กรุงโรม" นี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว - ชอบ
ดังนั้น ในการไปยุโรปครั้งนี้ เลยไม่ได้ เข้าไปชมใน มหาวิหารนักบุญเปโตร นครวาติกัน
แต่ที่เร่งรีบ ออกมาแต่เช้า เพราะวันนี้มี "พิธีมหาบูชามิสซา" ซึ่งจะกระทำโดย "พระสันตปาปา"
ถือเป็นบุญครั้งหนึ่งของชีวิต ถ้าได้เข้าร่วมในมหาบูชามิสซา ซึ่งมีองค์พระสันตปาปา เป็นผู้ทำพิธี

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน


เร่งรีบ จ้ำๆๆๆ นะ เพราะค่อนข้างจะสายแล้ว

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน


กว่าจะเดินจากที่พัก ไปถึงหน้ามหาวิหารนักบุญเปรโต ก็ผ่านร้านรวงข้างทาง
เดินไป เก็บภาพไปก่อน ยังไม่แวะนะคะ
 

 

ยัEurope อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

และแล้วก็มาถึง "มหาวิหารนักบุญเปโตร นครวาติกัน" ตระหง่าน ตระการตาอยู่ตรงหน้า

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

เริ่มเห็นผู้คนแล้ว จะได้เข้าไปถึงหน้ามหาวิหารฯ หรือเปล่าหนอ

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

เดินมาถึงตรงนี้ ก็บอกได้เลยว่า ไม่มีทางเข้าไปถึง ปะรำพิธี ได้แน่นอน
แต่ใครจะหยุดแค่ตรงนี้ เราก็เดินหน้าต่อไป เพื่อให้เข้าไปใกล้ปะรำพิธีมากที่สุด

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ มองซ้าย มองขวา จะไปทางไหนดี
แล้วก็เห็นจอทีวีขนาดยักษ์
ได้เห็นพระสันตปาปา เสด็จแล้ว

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

เราก็เดินหามุมต่อไปเรื่อยๆ
จะเจอมุมไหนที่ใกล้ที่สุด เห็นได้ชัดที่สุด

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

มองเห็นปะรำพิธี ใกล้สุดก็เท่านี้ เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้ว
เพราะผู้คนหนาแน่นมาก
เลยขยับมาหน้าจอทีวีขนาดยักษ์ที่ใกล้ที่สุดเท่านี้

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

เสร็จจากพิธีก็เดินกลับที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง "มิลาน"
แวะดิ่มน้ำ จากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหลมาจากกำแพงของนครวาติกัน

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

"นครรัฐวาติกัน"
นครรัฐวาติกัน (อังกฤษ: State of the Vatican City; อิตาลี: Stato della Città del Vaticano) เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร
ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งออกแบบโดยมีเกลันเจโล

การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ อำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์
พระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556  (วิกิพีเดีย)

 

Europe อีกครั้ง 1: อิตาลี - นครรัฐวาติกัน

 

เรื่องและภาพโดย patarin_b
www.goodysite.com

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song