Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

 

ออกเดินทางจากมิวนิค ก็มุ่งหน้าไปยังเมือง "โอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau)" เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย
นับเป็นเมืองชนบทที่มีความสวยงาม สดชื่นและเป็นธรรมชาติมาก

เป็นเมืองที่มีปราสาทถึง 2 ปราสาท คือ "ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof)" และ "ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Nauschwanstein)" ซึ่งทั้งสองปราสาทถูกสร้างขึันโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 (Ludwig II)
หรือที่รู้จักกันในนาม "พระเจ้าหงส์ (Swan King)"

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

จุดแรกที่แวะของเมือง โอเบอร์อัมเมอร์เกานี้คือ "พระราชวัง ลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof)" หรือปราสาทลินเดอร์ฮอฟ

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

ก่อนที่จะสร้างปราสาทลินเดอร์ฮอฟ พระเจ้าลุดวิกทรงรู้จักบริเวณนี้ดีจากการเดินทางไปล่าสัตว์ในบริเวณ "เทือกเขาบาวาเรียแอลป์" กับพระบิดา "พระเจ้าแม็กซิมิลเลี่ยนที่ 2 แห่งบาวาเรีย"
โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก "พระราชวังแวร์ซาย" ของ "พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส" ผู้เป็นวีรบุรุษและแรงบันดาลใจของพระองค์ (วิกิพีเดีย)

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

เมื่อชมความงดงามของ "ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ" ก็ออกเดินทางต่อไปยังอีกปราสาท
เป็นปราสาทในฝันของผู้คนทั้งหลาย เพราะเป็นปราสาทที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับปราสาทของ "ดิสนีย์" นั่นก็คือ "ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Nauschwanstein)"

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

หมู่บ้านชนบท โอเบอร์อัมเมอร์เกา ช่างมีมนต์เสน่ห์มากจริงๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียให้เราเห็น แต่ก็ยังคงความเรียบง่ายของหมู่บ้านชนบท - ชอบจังค่ะ

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

แล้วปราสาทในฝัน "ปราสาทนอยชวานสไตน์" ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าไกลๆ งดงามตระหง่านท่ามกลางขุนเขา

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

"ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)" เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใน "เทือกเขาแอลป์ แถบบาวาเรีย" ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
ในช่วง ค.ศ. 1845-1886 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยาย "เจ้าหญิงนิทรา" ของ "ดิสนีย์" (วิกิพีเดีย)

  

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย (หรือ "พระเจ้าหงษ์) มีพระประสงค์ให้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อ "ริชชาร์ท วากเนอร์"
ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์ เรื่อง "อัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin)" ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้ จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่องราว ในบทประพันธ์
และได้รับการออกแบบโดย คริสทีอัน ยังค์ (Christian Jank) ที่เป็นนักออกแบบทางการละครมากกว่าที่จะเป็นสถาปนิก (วิกิพีเดีย)

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

"ปราสาท โฮเอินชวังเกา (Hohenschwangau)" เป็นปราสาทที่ พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์

พระเจ้าแม็กซิมิลลเลี่ยนที่ 2 แห่งบาวาเรียน (พระบิดาของพระเจ้าลุดวิกที่ 2) ทรงพบว่าปราสาทนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่มีสิ่งแวดล้อมที่ต้องตา ทรงถูกพระทัยจึงได้ซื้อปราสาทนี้เมื่อปี ค.ศ. 1832
หนึ่งปีต่อมา การก่อสร้างปราสาทใหม่ก็เริ่มขึน โดยมีสถาปนิก โดเมนีโค ควัลโย เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างปราสามทให้เป็นแบบ "ฟื้นฟูกอทิก"

ปราสาท โฮเอินชวังเกา เป็นพระราชวังฤดูร้อนและล่าสัตว์ จนกระทั่งพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียขึ้นครองราชย์ จึงทรงสร้าง "ปราสาทนอยชวานสไตน์" บนเนินเหนือ
"ปราสาทโฮเอินชวังเกา" ไม่ไกลเท่าใดนัก (วิกิพีเดีย)

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

จุดนี้ จะเป็นจุดจอดรถของนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชมปราสาท

เมื่อจอดรถจะมองเห็น "ปราสาทโฮเอินชวังเกา" ก่อน และสูงขึ้นไป จะเห็น "ปราสาทนอยชวานสไตน์" ในมุมด้านข้าง และจากจุดนี้ จะต้องเดินเท้าผ่านป่าขึ้นเขาไปยังปราสาท

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

จุดนี้คือ "ทะเลสาบหงษ์ - Swan Lake (Schwansee)" อยู่ทางด้านล่างของปราสาท "โฮเอินชวังเกา" และ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" จากปราสาททั้งสองจะมองเห็นวิวของ
ทะเลสาบหงษ์ได้อย่างสวยงาม และเป็นแรงบันดาลใจในนิยายต่างๆ ในยุค "Romantic period" ของเยอรมัน

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

แล้วก็ถึงเวลาต้องลงจากเขา จากปราสาท ความฝันเทพนิยาย ต้องจบไว้ก่อน ลงมาเป็นชาวบ้านเดินดิน
ไว้มีโอกาส ขอไปตอนที่มีหิมะขาวปกคลุมบ้าง คงจะสวยงามยิ่งกว่านี้

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

กลับลงมาสู่บ้านเมืองชนบทของ "โอเบอร์อัมมาเกา" ที่มีความสงบ เรียบง่าย น่าอยู่เสียเหลือเกิน

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

จากประสาทออกมา ไกลยิ่งขึ้น ไกลจากเทพนิยายออกไปอีก .. ไว้โอกาสหน้านะคะ.. จะกลับมาอีกครั้ง

 

Europe อีกครั้ง 6: เยอรมัน - ปราสาท Neuschwanstein

 

เรื่องและภาพโดย patarin_b
www.goodysite.com

 

 

นครนายก 5 ร้านบรีส&เบส

นครนายก 5 ร้านบรีส&เบส

ก่อนกลับบ้าน แวะกินข้าวกลางวันกันที่ บรีส&เบส

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 4 ขับ ATV

นครนายก 4 ขับ ATV

ขับ ATV กับวิวสวยๆ ฟินมาก

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 3 โตแมงโอ้

นครนายก 3 โตแมงโอ้

พักโตแมงโอ้ อีกครั้ง ปรับใหม่ไฉไลมาก

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 2 น้ำตกเหวสุวัต

นครนายก 2 น้ำตกเหวสุวัต

เที่ยวนครนายก เลยไปเที่ยวน้ำตกเหวสุวัตก่อน

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 1 ร้านหอมฉุย

นครนายก 1 ร้านหอมฉุย

เที่ยวนครนายก แวะทานข้าวที่ ร้าน หอมฉุย by โกอาร์ท

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่ ปิดท้ายวันด้วยคาเฟ่ที่บ้านอุโมงฟาร์ม

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ