Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

ภาพธรรมชาติสวยๆ ชุดนี้ มาจากเมืองชนบทของเยอรมัน คือเมือง "โอเบอร์อัมมาเกา" ที่มาเยี่ยมชม "ปราสาทนอยชวาสไตน์" ล้วนๆ เลย

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

ทางเดินเพื่อขึ้นไปยังปราสาท "นอยชวาสไตน์" เมือง "โอเบอร์อัมมาเกา" ประเทศเยอรมัน

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

นั่งพักมุมนี้ เป็นมุมที่มีทัศนียภาพที่งดงามมากจริงๆ
อยากหยุดตรงนี้ ได้นานๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

แสงของตะวัน ลอดทะลุลงแนวป่า งดงามได้อีก

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 
เก็บภาพธรรมชาติ จากทริป "ยุโรป อีกครั้ง" มาฝากนะคะ

 

Europe อีกครั้ง 18: ธรรมชาติสวยๆ

 

 

เรื่องและภาพโดย patarin_b
www.goodysite.com

 

นครนายก 5 ร้านบรีส&เบส

นครนายก 5 ร้านบรีส&เบส

ก่อนกลับบ้าน แวะกินข้าวกลางวันกันที่ บรีส&เบส

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 4 ขับ ATV

นครนายก 4 ขับ ATV

ขับ ATV กับวิวสวยๆ ฟินมาก

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 3 โตแมงโอ้

นครนายก 3 โตแมงโอ้

พักโตแมงโอ้ อีกครั้ง ปรับใหม่ไฉไลมาก

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 2 น้ำตกเหวสุวัต

นครนายก 2 น้ำตกเหวสุวัต

เที่ยวนครนายก เลยไปเที่ยวน้ำตกเหวสุวัตก่อน

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 1 ร้านหอมฉุย

นครนายก 1 ร้านหอมฉุย

เที่ยวนครนายก แวะทานข้าวที่ ร้าน หอมฉุย by โกอาร์ท

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่ ปิดท้ายวันด้วยคาเฟ่ที่บ้านอุโมงฟาร์ม

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ