สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

ออกเดินทางต่อ เมื่ออิ่มท้องจาก "ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา" ที่พิษณุโลก
ผ่านเส้นทาง ทุ่งนา เขียวขจี สุดสายตา ช่วยให้เกิดความสุข สงบได้นะ

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

และแล้ว... เห็นศาลา และ "แขวงการทางสุโขทัย" เย้ๆๆ เรามาถึงสุโขทัยแล้ว
 

"จังหวัดสุโขทัย"
เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,122,557 ไร่

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย (เดิมสะกดว่า ศุโขไทย) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และลำปาง
(เรียงตามเข็มนาฬิกาจากด้านเหนือ) (วิกิพีเดีย)

ข้อมูลของจังหวัดสุโขทัยเพิ่มเติม จากเว็บไซด์ของจังหวัด "คลิก" และ เพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยว "คลิก"

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

วันนี้ ตั้งใจไปแวะที่วัด วัดหนึ่งก่อน คือ "วัดหนองโว้ง" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เลยมาเดินเล่นสักหน่อย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สะพานที่ผุพัง คงเป็นเส้นทางหนึ่งของวิถีชาวบ้าน ในอดีต

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

เห็นสายน้ำ ก็สดชื่นได้

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

เดินกลับมาที่วัด

 "วัดหนองโว้ง (พระอารามหลวง)"
เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าโบราณ สร้างสมัยสุโขทัย
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2242

ทางด้านหน้าของวัด เป็นแม่น้ำยม เพราะเป็นทางคมนาคมทางน้ำ ชาวมอญซึ่งมีอาชีพขายเครื่องปั้นดินผา มาขายตามลำแม่น้ำยม และได้จอดเรือพักอาศัยนบริเวณวัด นำโอ่งมาขายในวัด
เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า "วัดหนองโอ่ง" ต่อมาภายหลัง แม่น้ำยมได้เซาะตลิ่งพังเป็นรูปเว้าโค้ง ซึ่งภาษาชาวบ้านเียกความเว้าโค้งว่า "โว้ง"
จึงพากันเรียกชื่อวัดว่า "วัดหนองโว้ง" จนกระทั่งปัจจุบัน

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

ในวัดหนองโว้ง มีพระพุทธรูปหลวงพ่อสองพี่น้อง เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย 2 องค์ เนื้อทองสำริด
ขนาดหน้าตักกว่าง 39 นิ้ว และ 31.9 นิ้วตามลำดับ

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

"วัดหนองโว้ง"
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2399 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

วัดเป็นที่พึ่งทางใจ คนชาวพุทธทั้งหลาย
เมื่อวันหนึ่ง ซึ่งท้อแท้ มองหาทางออกไม่ค่อยเจอ
เรามักมาวัด สวดมนต์ทำใจให้สงบ และขอพร
ขอความหวัง ให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยการเสี่ยงเซียมซี

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

พระวิหารหลวงพ่อสองพี่น้อง

ตามประวัติสืบกันมาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2456 ชาวบ้านหนองโว้ง ได้บุกถางป่าบริเวณบ้านปากน้ำ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองโว้ง ประมาณ 4 กิโลเมตร ได้พบซากอุโบสถเก่า ซึ่งหักพังเป็นเนินดินสูง ลักษณะคล้ายจอมปลวก มีต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมหนาแน่น ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นวัดร้าง จึงช่วยกันขุดเนินดินออก และได้พบพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย จำนวน 4 องค์ องค์ใหญ่ 2 องค์ และองค์เล็ก 2 องค์ ชาวบ้านจึงนำเรื่องมานมัสการพระอุปัชฌาย์พุกเจ้าอาวาสวัดหนองโว้งสมัยนั้น เพื่อให้นำมาบูชาสักการะที่วัด แต่ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้มอบให้เพียง 2 องค์ ส่วนอีก 2 องค์ ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดปากน้ำ

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

ซากอุโบสถเก่า ที่เป็นเนินดินสูง ลักษณะคล้ายจอมปลวก

ต่อมาในสมัยพระสังวรกิจโกศล ได้ก่อสร้างวิหารแล้วจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหาร เมื่อประมาณปี 2472 ชาวบ้านได้เรียกนามพระพุทธรูปทั้งสององค์ว่า "หลวงพ่อสองพี่น้อง"
นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ชาวบ้านใกล้เคียงและต่างถิ่น ต่างกราบไหว้และเลื่อมใสศรัทธามาสักการะบูชา ขอพร มาโดยตลอด และได้จัดงานฉลองเป็นประจำทุกปี โดยกำหนด ขึ้น 12 คำ ถึง  15 ค่ำ
และแรม 1 ค่ำ เดือนสามของทุกปีจนกระทั่งปัจจุบัน

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

"วัดหนองโว้ง (พระอารามหลวง)"

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวแผ่นดินหมายเลข 101 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ 055681198

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย "คลิก"

 

แผนที่ "คลิก"

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

เดินเล่นไปตามริม แม่น้ำยม ดูวิถีชีวิต และธรรมชาติ
มีความสวยงาม และความสุขสงบอยู่มากมาย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

สุโขทัย 8 วัดหนองโว้ง สุโขทัย

 

 

เรื่องและภาพโดย patarin_b
www.goodysite.com

 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song