เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ เพชรบูรณ์

 

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

ทริป "เพชรบูรณ์" - "เขาค้อ" ของเรา เมื่อออกเดินทางจาก "ทุ่งกังหันลม" เราก็มุ่งหน้าต่อ เพื่อจะไปพักที่ "อุทยานภูหินร่องกล้า"
เมื่อมาเขาค้อ จะไม่แวะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ "พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ" ก็คงจะเป็นไปไม่ได้
เราจึงได้แวะอีกจุดที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวเขาค้อนี้ค่ะ

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

 

"พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ"  ตั้งอยู่บนเขาค้อ มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา
และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา
ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2196 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร
 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ พื้นที่เขาค้อ ก็เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ในอดีต
เคยเป็นพื้นที่ที่่มีการสู้รบ ระหว่างคนไทยด้วยกันมานาน ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อเป็นจำนวนมาก ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เพื่อให้นำไปประดิษฐาน ณ พื้นที่เขาค้อ
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้เคารพสักการะ ณ สำนักสงฆ์วิชมัยปุญญาราม บ้านเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อว่า "พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก"
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2539

 


เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

วันที่แวะ มีการตกแต่งต้นไม้ ดูแลความเรียบร้อยรอบบริเวณ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกพอดี

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

แนวระฆังที่เสียงกังวาล บริเวณหน้าพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เห็นพระบรมสัญลักษณ์ที่ระฆัง ก็ทำให้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

"พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก"

ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์เขาค้อ "คลิก"

แผนที่ "คลิก"

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 10 พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

 

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song