เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง

วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

ทริป "เพชรบูรณ์" - "เขาค้อ" ของเราก็มาถึงจุดสุดท้าย เส้นทางกลับบ้าน กทม คือ "วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม" จังหวัดอุทัยธานี

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

"วัดท่าซุง" หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "วัดจันทาราม"

ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 เป็นอีกแหล่งรวมใจของชาวพุทธศาสนิกชน ชาวไทย แต่ด้วยสถาปัตยกรรมที่ออกแบบภายในตัวโบสถ์ หรือ "วิหารแก้ว"
สวยงดงามมาก จึงทำให้มีผู้มาเยี่ยมเยือนมากมาย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

ชุดทำบุญ พาน ธูปเทียนแพ ก็สวยงาม ตระการตา

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เริ่มแรกเดิมทีเมื่อ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) ได้มาบูรณะวัดท่าซุงนับตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๑๑ นั้น
วัดอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมาก และมีพื้นที่เพียง ๖ ไร่เศษ ทั้งๆ ที่แต่เดิมเคยมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณริมแม่น้ำสะแกกรังถึงกว่า ๓๗๐ ไร่

ต่อมาท่านได้เป็นผู้นำคณะศิษยานุศิษย์ในยุคแรกนั้นค่อยๆ ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด จนเจริญรุ่งเรืองมีเนื้อที่กว่า ๒๘๙ ไร่
มีอาคาร วิหาร มณฑปต่างๆ มากมายดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

จวบจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มรณะภาพ ใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และในปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสองค์ต่อมา
คือ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมคณะสงฆ์วัดท่าซุง ได้ดำเนินการบูรณะซ่อม สร้าง
และขยายวัดท่าซุงจนในปัจจุบันมีพื้นที่กว่า ๕๐๐ ไร่

ทั้งนี้ โดยศาลา อาคาร วิหาร มณฑปต่างๆได้จำแนกออกเป็นกลุ่มๆจำนวน ๑๓ กลุ่ม (เว็บไซด์วัดท่าซุง)

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

"วัดจันทาราม" หรือ "วัดท่าซุง" ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 510 ไร่ โดยแยกเป็นเนื้อที่วัด 280 ไร่ เนื้อที่ป่า 230 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น
จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 16 วา
จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 16 วา จดถนนสาธารณะ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2482
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร (วิกิพีเดีย)

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

ด้วยการถ่ายภาพ มีการปรับแสงหลายๆ แบบ แต่ก็ยังไม่มีแบบไหน ที่ทำให้ได้ภาพตระการตา ตระการใจได้อย่างของจริงที่วัด (หรือเราจะปรับไม่เป็นซะละมัง แหะ แหะ)
แต่ขอบอกว่า สวยงามมาก เหมือนได้เข้าไปสู่วิมาน อยากขอพรพระมากมาย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เหล่าพุทธศาสนิกชน เดินทางมานมัสการขอพรมากมาย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม


วิหารแก้ว ของวัดท่าซุง มีช่วงเวลาเปิด-ปิดด้วย ควรกะเวลาให้พอดีนะคะ
เวลาเปิดช่วงเช้า 9.00 - 11.00 น. (ปิดเจริญพระกรรมฐานถึง 14.00 น.)

เวลาเปิดช่วงบ่าย 14.00 - 16.00 น. (ปิด ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน)

โปรดแต่งกายสุภาพและเคารพระเบียบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม


ภายในบริเวณ วัดท่าซุง กว้างขวางใหญ่โตมาก มีสถานที่สำคัญๆ ในวัดอีกหลายจุด และมีบริการรถนำเที่ยวภายในวัดท่าซุงด้วย
สถานที่สำคัญในวัดท่าซุง ที่ควรได้แวะไปมี
1. วิหารแก้ว
2. วิหารสมเด็จองค์พระปฐม
3. พระศรีอาริย์
4. พระยืน 30 ศอก
5. พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้
6. ปราสาททองคำ
7. วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
8. พระอุโบสถ

เราเองก็ไปไม่ครบ เพราะกว่าจะมาถึง วัดท่าซุงก็บ่ายคล้อยไปมากแล้วค่ะ

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม


จาก "วิหารแก้ว" เราก็เดินไปยัง "ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)" สวยงามมาก

ชื่อของ "ปราสาททองคำ หรือ กาญจนาภิเษก" เนื่องมาจาก ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ครบ 50 ปี ท่านเจ้าอาวาสจึงนำการสร้าง "ปราสาททองคำ" ขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวาระที่ทรงเสวยราชย์ เป็นปีที่ 50 และทางสำนักพระราชวังได้ให้ชื่อปราสาททองคำใหม่ว่า "ปราสาททองกาญจนาภิเษก"

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

ปราสาททองคำกาญจนาภิเษก เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2536 มีซุ้มพระยืน 8 ศอก ประดิษฐานบนยอดปราสาท ขณะนี้ปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งองค์พระ ซุ้มพระ

ในการก่อสร้างประสาททองคำ ท่านเจ้าอาวาสได้ให้พระสามารถซึ่งมีความชำนาญในด้านศิลปลายไทย ดังเช่น บุษบกที่ประดิษฐานสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

ลวดลายต่างๆ ภายใน และภายนอก ปราสาททองคำ

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

พระสามารถ มีหน้าที่ออกแบบ (พระสามารถ ฐานิสสโร เป็นผู้ออกแบบและสร้างซุ้มพระทั้งหมด ปัจจุบันลาสิกขาบทไปแล้ว) และควบคุมการก่อสร้างตลอดจนการตกแต่งต่างๆ

พระสามารถได้ออกแบบปราสาททองคำ มี 3 ชั้น มียอดทั้งหมด 37 ยอด เป็นยอดเท่าๆ กัน 36 ยอด ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และยอดตรงกลางเป็นยอดใหญ่ 1 ยอด

ส่วนบนสุดของปราสาท สร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาด 8 ศอก 1 องค์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

จากปราสาททองคำ มองผ่านซุ้มประตูไปทาง "พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้" เป็นอาคารเก็บพระพุทธรูป พระเครื่อง และวัตถุมงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ได้จัดสร้างไว้ อีกทั้งยังใช้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุม ห้องสัมนาอีกด้วย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

พิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ เป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์ เฉพาะตัวอาคารมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ตรงข้ามกับปราสาททองคำ เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นที่ 2 จัดสร้างเป็นห้องสมุด ถือเสมือนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ละห้องประชุม สัมนา ส่วนชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่เก็บพระพุทธรูป พระเครื่อง และวัตถุมงคล เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลูกหลานรุ่นหลัง

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม


วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 056 502 655

เว็บไซด์ "คลิก"

แผนที่ "คลิก"

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เมื่อออกจากวัดท่าซุง (จันทาราม) ก็มักจะแวะซื้อของฝากติดมือกลับบ้าน ซึ่งสาวกน้ำพริกโดยเฉพาะน้ำพริกปลาร้า จะต้องแวะร้านนี้ค่ะ "ปลาร้าทรงเครื่อง จ่าวิรัช"
ตั้งอยู่ที่ 56 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 056 267 499
 

แผนที่ "คลิก"

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 15 วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่ ปิดท้ายวันด้วยคาเฟ่ที่บ้านอุโมงฟาร์ม

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 2 บ้านย่ากาแฟ

รังสิต 2 บ้านย่ากาแฟ

รังสิต 2 บ้านย่ากาแฟ ซื้อของเสร็จ หาขนมกินกัน

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 1 ร้านต้นไทร

รังสิต 1 ร้านต้นไทร

รังสิต 1 ร้านต้นไทร อยากซื้อต้นไม้ น้ำตก แต่แวะเติมพลังก่อน

อ่านเพิ่มเติม »

วัดหงษ์ทอง : ครัวบ้านทวี

วัดหงษ์ทอง : ครัวบ้านทวี

วัดหงษ์ทอง : ครัวบ้านทวี

อ่านเพิ่มเติม »

วัดหงษ์ทอง : สะพานแก้ว

วัดหงษ์ทอง : สะพานแก้ว

วัดหงษ์ทอง มีสะพานแก้ว ไปทดสอบตัวเองสักหน่อย

อ่านเพิ่มเติม »

The 66 Cottage

The 66 Cottage

66 Cottage ร้านกาแฟท่ามกลางตึกสูง

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ