ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ท่องเที่ยว "กรุงปักกิ่ง" ของเมืองจีน วันนี้ เป็นวันที่ 4 เราจะไป "จตุรัสเทียนอันเหมิน" และ "พระราชวังต้องห้าม" กัน
เราเคยมาเมื่อนานนับสิบปีแล้ว ครั้งที่แล้ว มาที่จตุรัสเทียนอันเหมิน ต่อไปยังพระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน หอเทียนฟ้า และอีกหลายที่
แต่ก็ยังอยากแวะมาอีกครั้ง

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ครั้งนี้ แตกต่างจากที่เคยมา คือ ต้องมีการผ่านจุดคัดกรอง เพื่อเข้าไปยังบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน แถวอย่างยาวมากเลย ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ครึี่งชั่วโมงจึงผ่านจุดนี้
คนเยอะมากกกกกกกๆๆๆๆ

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 
เมื่อผ่านเข้ามาแล้ว ก็เดินชมความยิ่งใหญ่ของจตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ "พระราชวังต้องห้าม" ด้วย

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

"จตุรัสเทียนอันเหมิน" แปลว่า "ประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์" อยู่ใน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน
เป็นที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแตแ่ทิศเหนือจรดทิศต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร
สามารถจุคนได้ถึง 1 ล้านคน เป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนปี 1976 มีการจัดอันดับใหม่ เป็นจัตุรัสที่ใหญ่อันดับ 6 ของโลก และอันดับ 4 ของประเทศจีน (วิกิพีเดีย)

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ในบริเวณของจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งคือ "อนุสาวรีย์วีรชน" ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ใจกลางจัตรัส บนเสามีลายมือของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง
เขียนสดุดีถึงผู้ที่สละชีพในเหตุกาณ์สำคัญ

ด้านหลังเป็น "ศาลาประชมคมของประเทศจีน"

และยังมี "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน" ซึ่งเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของประเทศมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ไม่รู้ว่า คนเยอะมากเฉพาะวันที่ไป หรือเป็นอย่างนี้ทุกวัน แถวยาวมากๆ

 ผู้คนพากันมาแต่เช้า เพราะนอกจากจะต้องเดินไกลมาก ไปจนถึงเข้าชม พระราชวังต้องห้ามแล้ว
เสน่ห์อีกอย่างของจัตรัสเทียนอันเหมินก็คือ ช่วงเวลาที่มีการทำพิธีเชิญธงชาติขึ้น-ลงเสาธง ที่ใช้เวลาเพียงครั้งละ 3-4 นาทีเท่านั้น ก่อนไปจึงควรตรวจสอบเวลาในการเชิญธงชาติของแต่ละวันได้ที่ "คลิก"
 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิง มีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" ต่อมาในรัชสมัยของ สมเด็จหระจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ซิง ทรงโปรดฯ ให้มีการบูรณะขึ้นใหม่
ในปี ค.ศ. 1651และยังทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน" โดยคำว่า "เทียน" แปลว่า "ฟ้า" อัน แปลว่า ผาสุก  เหมินแปลว่า ประตู

ส่วนของจัตุรัสที่เป็นเอกลัษณ์คือ พลับพลาสีแดงที่มีรูปภาพของประธานเหมาเจ๋อตุง ประดับอยู่เหนือซุ้มประตูเทียนอันเหมิน บนฝาผนังสองข้างของซุ้มประตูมีคำขวัญเขียนว่า
"ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" และ "ความสามัคคีประชาชนโลกจงเจริญ"

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ชอบเส้นสายของ "ต้นหลิว" นี้จัง
แม้จะมีแต่กิ่งๆ แต่ก็ดูอ่อนช้อยได้เหมือนกัน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

เมื่อเดินผ่านจตุรัสเทียนอันเหมิน ก็เป็นทางเข้า "พระราชวังต้องห้าม" เห็นแถวที่ต้องซื้อบัตรเข้าแล้ว ได้แต่ถอนใจ .. อะไรจะเยอะเบอร์นี้

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

และนี่เป็นประตูทางเข้า พระราชวังต้องห้าม ซึ่งจะต้องผ่านซุ้มประตูนี้เท่านั้น

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ยืนมองซ้าย มองขวา มองคน มองแถว แล้วก็ตกลงกันใหม่ จะเอายังไงดี
เพราะคนเยอะมาก และเพราะเคยเข้าไปแล้ว ก็เลยตกลงกันว่า ไม่เข้าละกันวันนี้
เลยเดินออก เลือกเดินไปตามประตูเมืองด้านข้าง พระราชวังต้องห้ามแทน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ทางเดินรอบวังนี้ ก็สวยนะ ขอบอก

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

มาครั้งนี้ วันนี เลยอดเข้าชม พระราชวังต้องห้าม ซึ่งถือเป็นมรดกโลกอีกที่หนึ่ง
ชมหลิวเพลินๆ ก็แล้วกันค่ะ

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

ปักกิ่ง 4 จตุรัสเทียนอันเหมิน

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song