ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี

โบสถ์คริสต์ จันทบุรี "อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล"

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ทัวร์จังหวัดตราดครั้งนี้ จุดที่แวะที่ 2 ต่อจาก "ค่ายตากสิน" เราก็แวะมาที่่นี่ค่ะ
"อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล" หรือโบสถ์คริสต์ จังหวัดจันทบุรี

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

รูปปั้น "พระแม่มารีอา" องค์ที่เป็นจุดเด่นของที่โบสถ์นี้ คือองค์ที่ตั้งอยู่ส่วนหน้าของโบสถ์ ถัดจากแท่นบูชา
เป็นรูปปั้นที่ประดับด้วยพลอยทั้งองค์ สวยงาม งดงามเป็นอย่างมาก (ขอบอกเลยว่า ภาพไม่สวยอย่างที่เห็นจริงค่ะ
ต้องหาโอกาสไปไหว้พระ ไปเยี่ยมชม)

รูปปั้นของ "พระแม่มารีอา" มีความสูง 1.20 เมตร เป็นแม่พระที่มีความงามล้ำค่ามาก เพราะตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด
หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต และฐานที่หล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ มีพิธีเสกรูปปั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

รูปปั้นของพระแม่มารีอา องค์นี้ ประดับด้วยพลอย ที่แวววาวระยับระยับ สง่างามเป็นอย่างมาก
เมื่อพิศมอง ก็รู้สึกงดงาม เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากๆ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

"อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Cathedral of the Immaculate Conception)"  เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิก จันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์คู่จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ที่บริเวณริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่จันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โบสถ์คริสต์นี้ เริ่มก่อสร้างโดยในปี พ.ศ. 2254 กลุ่มชาวญวน 130 คนที่หนีการเบียดเบียนศาสนาคริสต์มาจากประเทศเวียดนาม เข้ามาตั้งรกราก และได้เริ่มก่อสร้างวิหารหลักแรก
ขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2273-2295 ต่อมาเกิดเหตุไม่สงบในหมู่บ้าน ทำให้คริสตชนบางส่วนเดินทางออกจากหมู่บ้าน ทิ้งวิหารจนเสื่อมโทรม จนมีการสร้างวิหารใหม่เป็นหลังที่ 2
ในปี พ.ศ. 2295 และในปี พ.ศ. 2377 มีการสร้างวิหารอีกครั้งเป็นหลังที่ 3 และในปี พ.ศ. 2398 ก็เริ่มก่อสร้างวิหารใหม่เป็นหลังที่ 4 วิหารหลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5
โดยได้มีพิธีเสกศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2449 จนกระทั่งแล้วเสร็จ และทำพิธีเสกครั้งแรกของโบสถ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2452
รวมแล้ว อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีอายุมากกว่า 111 ปี (วิกิพีเดีย)

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ภายในของโบสถ์ ประดับด้วยกระจกสี ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสตั้งแต่ในยุคที่เริ่มก่อสร้างอาสนวิหารฯ เลย

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

เพดานภายในอาสนวิหารฯ มีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้ "โนอาห์" ช่องกระจก ออกแบบเป็นบานกระจกแบบ กอทิก และกระจกตกแต่งกระจกสี สเตนกราส เป็นรูป เรื่องราวของนักบุญต่างๆ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

บันไดเวียนไม้ ขึ้นไปชั้นลอยด้านประตูหน้าของโบสถ์

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ภายนอกของโบสถ์ ทางด้านหน้าเป็นหอคู่ สูงสง่า มีนาฬิกาบอกเวลา มีรูปปั้นพระนางมารีอาตั้งอยู่ด้านหน้า กลางน้ำพุ ที่มีการจัดสร้างขึ้นฉลองเนื่องในโอกาสสมโภชอาสนวิหารฯ ครบ 100 ปี

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีความยาวของโบสถ์ 60 เมตร กว้าง 20 เมตร สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก โดยจำลองแบบมาจากโบสถ์น๊อตเตอร์แดม ในประเทศฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่ และงดงามมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ร้านจำหน่ายรูปพระ ไม้กางเกง สายประคำ และอื่นๆ เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ จะอยู่ทางด้านข้างของโบสถ์ติดกับลานจอดรถ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

จากทางด้านหน้าโบสถ์ที่ติดกับแม่น้ำจันทบุรี จะเป็น "ชุมชนเก่าแก่จันทบูร"

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

2 ฝั่งของแม่น้ำจันทบูร ที่เป็นชุมชนเก่าแก่นับร้อยปี

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

จากหน้าโบสถ์ ข้ามสะพาน "นิรมล" ก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่จันบูร ที่จะมีชาวบ้านจำหน่ายอาหาร ขนมที่เป็นสูตรโบราณนับร้อยปี

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ภาพเรื่องราวของโบสถ์คริสต์ และชุมชนริมน้ำจันทบูร

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี "เส้นจันท์" ด้วยเส้นและรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องซื้อติดมือมาค่ะ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

"ขนมนิ่มนวล" ไม่เคยทาน ก็เลยขอลองสักหน่อย

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

หน้าตาแบบนี้ ราคาก็ไม่แพง จัดมาเลยค่ะ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ที่จริง ก็ควรทานโดยการกัดไปทั้งคำ แต่จะกัด จะกินอะไร ก็อยากรู้ อยากเห็นสักหน่อย เลยจับมาแผ่ออกดูว่า ไส้ในคืออะไร
เป็นมะพร้าวขูดที่หอม หวานมัน

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ดูให้เห็น ได้รู้จักแล้ว ก็จับพับขนมไป แล้วกัดไปพร้อมกัน อร่อยดีค่ะ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

"ขนมตังก๊วน" หน้าตาเหมือนขนมตุ๊บตั๊บ อร่อยเพลินๆ ไปค่ะ

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

"ขนมไข่กรอบ" มีขายหลายเจ้าเหมือนกัน

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีก ด้วยสูตร "ขนมไข่เนื้อทุเรียน"

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

 นอกจากขนมโบราณ ที่หาทานที่ไหนไม่ได้แล้ว ก็ยังมีเรื่องราวของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่มีมายาวนานนับร้อยปี
บ้านเรือนที่อาศัย กับเรื่องราวจากยุคเก่า
 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ภาพนี้ สวยดี บนผนังตึกแบบนี้

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ร้านชิลๆ รองรับคนยุคใหม่ที่มาเยือน
และ "เสน่ห์จันท์" จากเรื่องราวในอดีต

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

การมาเยี่ยมชมโบสถ์ และเข้าไปชมภายในโบสถ์ จะมีเปิดปิดเป็นรอบนะคะ
ขอบคุณภาพตารางจากเพจของโบสถ์ค่ะ

สำหรับ คริสตศาสนิกชน สามารถเข้าร่วมพิธีบูชามิสซาได้

วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 6.00 น. และเวลา 19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 6.15 น. / 8.30 น. / และ 19.00 น.

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

โบสถ์คริสต์ จันทบุรี "อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล"

ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ 10 ซอย 1 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

เฟสบุ๊ค "คลิก"

แผนที่ "คลิก"

 

ตราด 2 โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song