หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

ทริปไปทำงานที่หัวหิน หลังจากที่พลาดจาก "ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม" เพราะตลาดวายไปแล้ว ก็เลยมาที่นี่ค่ะ "อุทยานราชภักดิ์"

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

จากทางเข้ามาถึงลานจอดรถของเขต อุทยานราชภักดิ์ จะเป็นลานจอดรถกว้าง มีที่พักรอรถ และร้านขายของที่ระลึก เครื่องดื่มต่างๆ

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

อาคารที่สอง จะเป็นจุดพักคอย รถรับส่งไปยังหน้า "พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตรย์แห่งสยาม"

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

"อุทยานราชภักดิ์" เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองทัพบก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต และพระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภักดิ์"
ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจกรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์
 

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

รถรับส่งจากจุดพักคอย ไปยังหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ได้แก่
1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์)
6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์)
7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์)

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทย ขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนปละประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์
ในอริยาบททรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริดนอก มีความสูงเฉลี่ย 13.9 เมตร

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

พระบรมราชานุสรณ์ สูงสง่ามาก เก็บภาพให้หมดก็ต้องจากมุมไกล และก็เป็นการยากมาก ที่จะไม่ติดผู้คนที่มาถ่ายภาพด้วย

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

อุทยานราชภักดิ์ มีพื้นที่ 222 ไร่เศษ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. ส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์
2. ลานเอนกประสงค์ มีเนื้อที่ 91 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ
3. อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

เดินชื่นชมความยิ่งใหญ่ ของพระบรมราชานุสาวรีย์ จากองค์ที่ 1 ไปจนถึงองค์ที่ 7 งดงามมากค่ะ

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

ที่จุดรอรถ ก็มีเตนท์แสดงนิทรรศการ ให้ชมด้วย

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

ภายในเตนท์มีเรื่องราว ของพระมหากษัตริย์ แต่ละพระองค์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

เนื่องจากมีผู้คนมาเยี่ยมชมเยอะ ระหว่างรอรถ ก็เข้าชมนิทรรศการได้

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

ก่อนที่จะกลับ รถจะพาไปยัง "จุดรวมสายพระเนตร" ที่เป็นตำแหน่งที่สายพระเนตรจะทอดสู่ พระบรมราชานุสาวรีย์ได้ชัดเจน

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

ด้วยเนื้อที่ 222 ไร่เศษในเขตกองทัพบก ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง และอลังการมาก

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

จากนั้น รถจะนำเรามายังอาคารที่จอดรถ

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์

 

อุทยานราชภักดิ์

ตั้งอยู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ 77110

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ 032 900 607

เว็บไซด์ "คลิก"

เฟสบุ๊ค "คลิก"

แผนที่ "คลิก"

 

หัวหิน 5 อุทยานราชภักดิ์เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song