จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ทริป "จันทบุรี" ครั้งนี้ เมื่อต้องเช้าที่พักเวลาบ่ายสอง เลยไปทัวร์กันก่อน เริ่มจาก "ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน" ที่เริ่มจาก "เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน" เราก็มาต่อที่ "หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน" ที่อยู่ใกล้ๆ กัน

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

"หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน" ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี "ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี" จังหวัดจันทบุรีจึงได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยวิธีการผสมผสานความรู้หลากหลายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืน และภารกิจหลักของหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนคือ "การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ"

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ธ สถิตในใจชาวไทยตลอดไป

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ภายในหน่วยสาธิตฯ จะมีกระซังเลี้ยงปลา หลายสายพันธุ์ให้เราได้เห็น ได้รู้จัก

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ปลาที่เลี้ยง ที่ศึกษามีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลากระพงขาว ปลากระพงแดง ปลากระพงขี้เซา ปลาเก๋า ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่ศึกษาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อ แม่พันธุ์

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์ เปิดให้เข้าศึกษา เรียนรู้ และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งการเลี้ยงปลาในกระซัง เลี้ยงหอยนางรม ธนาคารปูม้า ตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เช่น ปลาฉลามเสือดาว ปลาหมอทะเล ปลาฉลามหัวบาตร เต่าตนุ เต่ากระ ปลากระพง ปลาเก๋า

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

วันนี้ เราไปโดยไม่ได้ทำการนัดไปล่วงหน้าเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาแนะนำ และอีกอย่าง ทีมนักเรียนที่มาทัศนศึกษาค่อนข้างเยอะ เราเลยเดินวนและดูเองไปเรื่อยๆ
น่าเสียดายที่มารู้ทีหลังว่า มีการดูธนาคารปู ในถังสีน้ำเงิน ที่เห็นเรียงราง ที่ไม่รู้ว่าคืออะไร การให้อาหารปลาฉลาม อดเลย

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คิดถึงพระองค์ท่าน ท่านทรงเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างมาก

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

สวยจังนะคะ วิวดีเลิศ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ปลาในกระซังที่เลี้ยงไว้ มีฉลามตัวใหญ่เลย

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

กระซังเลี้ยงหอยนางรม จะมี "อีแปะ" หรือวัสดุที่ให้หอยมาเกาะ เป็นปูนซีเมนต์ที่หยอดให้เกาะบนเชือกเป็นวงกลามขนาดเหรียญสิบบาท ตากให้แห้ง ก่อนนำไปหน่อยในน้ำทะเล ล่อให้หอยมาเกาะ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ปลาตัวเล็กๆ ว่ายตามกันเป็นฝูงมองไปคิดว่าเป็นเงาน้ำซะอีก

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ศาลาแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำต่างๆ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

มีน้ำ ขนม ผลไม้นิดหน่อยไว้ เผื่อใครหิว

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

สินค้าพื้นเมืองมาแจม สีสันสดใส

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

เห็นภาพมุมสูงภาพนี้ จึงพอจะนึกออกได้ว่า ทำไมถึงเรียก "อ่าวคุ้งกระเบน" เหมือนปลากระเบนละมังเนอะ

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

"หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน"

ตั้งอยู่ที่ 36 ถนนมหาราช แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22000

เฟสบุ๊ค "คลิก"

โทรศัพท์ 039 433 216

แผนที่ "คลิก"

 

จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

เรื่องราวในทริปเดียวกัน

จันทบุรีอีกครั้ง 1 ป่าชายเลนคุ้งกระเบน
จันทบุรีอีกครั้ง 2 หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ
จันทบุรีอีกครั้ง 3 จุดชมวิวหินโคร่ง
จันทบุรีอีกครั้ง 4 จุดชมวิวเนินนางพญา
จันทบุรีอีกครั้ง 5 ลานหินสีชมพู
จันทบุรีอีกครั้ง 6 เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท ที่พัก
จันทบุรีอีกครั้ง 7 เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท อาหาร
จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว
จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง
จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song